Baritone

Chồng bạn say sỉn suốt ngày, công việc bỏ bê, đã có ngay giải pháp. Bạn bị Viêm gan lâu năm, đây là sản phẩm giúp bạn Nhiễm HIV nay đã có thuốc chữa trị
Bạn khổ sở vì yếu sinh lý, đã có giải pháp Thoái hóa cột sống nay không còn là nổi lo

We sing for their supper!

George Frideric Handel
“Messiah” Sing

Christian Lane, Conductor

Katie O’Reitlyo Angela Jajko, Joshua Collier,
and Robert Honeysucker, soloists + Orchestra

To benefit Project Bread: “The Walk for Hunger”
Friday, December 4, 2015; 7:30 PM

Songs of Separation – William Grant Still

ROBERT HONEYSUCKER – SEVEN NOTES ABOUT OPERA VOICE

Trinity Mass: Dies Irae

*All Saints Parish*
1773 Beacon Street
Brookline, MA
617-584-7550

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *